مارکتینگ وتبلیغات

هر کسب و کاری نیازمند برخورداری از برنامه ریزی های بازاریابی و تبلیغاتی است ؛ استراتژی های توسعه بازار ، گسترش فعالیت در بازار ، انتخاب راه های تبلیغاتی مناسب ، نحوه معرفی کالا و خدمات ، رصد بازار ، بازارسازی و… همگی در شاخه مارکتینگ و تبلیغات تعریف می شوند .

ثمینا پارس با بهره گیری از متخصصان و مشاوران خلاق و با سابقه درخشان در کنار کسب وکار ها قرار میگیرد ؛ تخصص و تجربه برنامه ریزی مارکتینگ گروه ثمیناپارس منطبق بر بازار کسب و کار اینترنتی است که فعالیت اختصاصی گروه در این زمینه را سبب می گردد.