درباره ثمیناپارس

ثمینا پارس با بهره مندی از شرکت های زیر مجموعه ای متخصص در زمینه های مختلف آموزشی ، محتوایی ، تبلیغاتی ، نرم افزاری و خدماتی بستر بسیار مناسبی را برای مشاوره ، همراهی و راه اندازی کسب و کار های جدید فراهم آورده است.

گروه ثمیناپارس حمایت خود را از تمامی کسانی که با ایده های نو به زندگی بهتری برای خود و دیگران می اندیشند با هدف افزایش روحیه کار آفرینی در میان افراد خوش فکر و صاحب اندیشه های نوین اعلام می دارد. و در این راستا خدمات گوناگونی ارایه میدهد.

ثمیناپارس از لحظه ابتدای خلق ایده تا موفقیت پروژه به صورت کامل در کنار گروه های اجرایی یا مالکان مادی و معنوی ایده قرار میگیرد و با حمایت های مختلف ایده های مناسب را به ورطه ظهور و موفقیت نزدیک می کند.

برای همگامی با گروه ثمینا پارس کافی است ایده ، انگیزه فعالیت در فضای دیجیتال و یا تخصص فنی در بخشی خاص مورد نیاز استارت آپ ها داشته باشید…

ثمیناپارس شما را حمایت خواهد کرد…