تعریف سرمایه گذاری و انواع آن

سرمایه گذاری یا به عبارتی Investment ، یعنی انجام هر گونه فدا كردن ارزشی در زمان حال ( كه در اینجا معمولاً مشخص است ) به امید به دست آوردن هر گونه ارزشی در آینده ( كه در اینجا معمولاً اندازه یا كیفیت آن نامعلوم است) . به عبارتی دیگر یک شخص  سرمایه گذار الان ، ارزش مشخصی را فدا می كند تا در عوض در آینده بتواند ارزش خاصی كه مورد نظرش است را بدست بیاورد ؛ مثل پرداخت وجه بابت خریدن سهام به امید به دست آوردن سودهای مشخصی در اینده .

انواع روش های سرمایه گذاری:

بر اساس موضوع سرمایه گذاری :  این نوع سرمایه گذاری بر اساس موضوع خود به دو دسته ی دیگر تقسیم بندی میشوند : سرمایه گذاری واقعی و سرمایه گذاری مالی. سرمایه گذاری واقعی به سرمایه گذاری گفته میشود که فردی با فدا کردن یک ارزش در زمان حال به نوعی دارایی واقعی به دست اورد. برای مثال خرید ملک و یا آپارتمان. اما در سرمایه گذاری مالی همان فرد با فدا کردن ارزشی در زمان حال نوعی از دارایی مالی را به دست می آورد. این دارایی مالی معمولا جریانی از وجوه نقد میباشد. مثلا سرمایه گذاری در اوراق بهادار و یا اوراق مشارکت یکی از آنهاست. در این سرمایه گذاری شخص در ازای پرداخت پولی، محق به دریافت جریانی از وجوه نقد به شکلی مانند سود میباشد.

بر اساس زمان یا مدت سرمایه گذاری :
این نوع سرمایه گذاری بر اساس زمان، به دو صورت کوتاه مدت و یا حداکثر تا یک سال و بلند مدت یعنی بیش از یک سال تقسیم بندی کرد.

بر حسب خطر یا ریسك سرمایه گذاری :
از آنجایی كه منافع حاصل از این سرمایه گذاری در زمان های آینده به دست می آید و نسبت به تحقق این منافع یقین و قطعیتی وجود ندارد، پس انواع سرمایه گذاری ها با درجاتی از وجود احتمال عدم تحقق منافع مورد نظر شخص سرمایه گذار یا ریسك مواجه هستند.

در این جا سه نوع سرمایه گذاری وجود دارد که شامل موارد زیر است:

  • سرمایه گذاری با ریسك متناسب
  • سرمایه گذاری با ریسك نسبی بیشتر ( سفته بازی )
  • سرمایه گذاری پر خطر یا ریسكی ( قمار )